+90 (212) 221 02 42
  • en-US
  • tr-TR
Kalite

Bizim için kalite; müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde yerine getirerek, karşılığında duydukları memnuniyeti görmektir.
 
Şirket politikamız ise, çalışanlarımızın kalite bilincini benimsemeleri ve sisteme entegre olacak şekilde çalışmalarıdır. Bu aynı zamanda, sürekli değişim ve gelişim anlamına gelmektedir.
 

Bu amaçlara ulaşırken temel ilkelerimiz;

*  Görülmeyeni fark etmek.

*  Doğru olanı tek seferde yapmak.

*  Kişisel sorumluluk almak.

*  İşini sahiplenmek.

*  Kalite odaklı çalışmak. 

 

Bu kapsamda Tritech, kalite yönetim sisteminin uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için her türlü desteği ve kaynağı sağlamaktadır.